Loading...

Volgt u feesten van de kerk of van God?

Leviticus 23:2b

De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.