BIJBELSEFEESTEN.COM
Bijbelse feesten of kerkelijke feesten

God feesten:
Zijn verlossingsplan

Leviticus 23:2b
De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

Zacharia 14:18 … 
zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten (dankweek).

GRATIS AFDRUK

De Bijbelse Feesten wijzen 
op Jezus en Zijn Koninkrijk

De jaarlijkse Bijbelse feesten:

Download Kaart  1

Inhoud Bijbelse feesten:

Download Kaart  2