BIJBELSEFEESTEN.COM
Bijbelse feesten of kerkelijke feesten

Nieuwjaar
Christenen wensen elkaar vaak gelukkig nieuwjaar begin Januari. 
Waar komt dit echter vandaan en wat leert de Bijbel over nieuwjaar? 
In onderstaande afbeelding is weergegeven wat de Bijbel leert over Nieuwjaar:

Download Kaart  3